Master Surname Index
Joy Morton Simon Stone

Family Relationship of

Joy Morton

Founder of Morton Salt Company

6th Great-grandson to

Simon Stone

(c1585/6 - 1665)
Increase passenger 1635