Master Name Index

Surname of ANASTASAKISAntonios Anastasakis (1889 –    )

Famous Descendant(s):

Jennifer Aniston — Movie Actress


Giannis Anastasakis (1933 –    )

Famous Descendant(s):

Jennifer Aniston — Movie Actress